• Op zoek naar een beheerder van uw gebouw?
  Vertrouw Synkron voor een snelle en correcte realisatie!

Advies

Veelzijdig toezichthouder en adviseur voor uw eigendom

Zakelijk beheer met inzicht en kennis van zaken. Accuraat juridisch advies op maat van uw mede-eigendom en van uw zakelijk beheer van gebouwen

Wanneer u op ons een beroep doet dan werken wij in opdracht van u en niet in opdracht van een ander (bank, verzekering, immo, ...).

Uw woning is een onafhankelijke en onpartijdig expert waard.

Synkron staat borg voor:

 • Toezicht op volledig onafhankelijke plaatsbeschrijvingen
 • Toezicht op EPC's opgesteld door bekwame energiedeskundigen
 • Toezicht op en advies bij schattingen van handelswaarde door een onafhankelijk en onpartijdig expert
 • Toezicht op en advies bij schattingen van de verzekeringswaarde door een onafhankelijk en onpartijdig expert
 • ...

 

Heeft u interesse in onze diensten?

Contacteer ons vrijblijvend

Syndicus

De syndicus is de vertrouwenspersoon van de eigenaar voor het beheer van de mede-eigendom waarin zijn huis of appartement gelegen is. De syndicus verleent een dienst, onder contract met de eigenaars, voor hun mede-eigendom.

Elk contract van Synkron tussen de syndicus en de mede-eigendom is maatwerk.

Toch worden een aantal zaken steeds opgenomen:

 

Administratief beheer:

 • Het bijhouden en bijwerken van basisgegevens (eigenaars, contracten, Basisakte, reglement mede-eigendom, reglement inwendige orde …).
 • Het organiseren en houden van algemene vergaderingen (uitnodiging, aanwezigheidslijst en stemlijst, notuleren van de beslissingen en verslag opmaken,…)
 • Het organiseren en houden van Bijzondere Algemene Vergaderingen om welbepaalde vragen of problemen aan te pakken.
 • Het uitvoeren van de beslissingen van de Vereniging van Mede-eigenaars.

Financieel beheer:

 • Het ontvangen, verifiëren en betalen van facturen.
 • Het opmaken van jaarlijkse en/of periodieke afrekeningen in overeenstemming met de basisakte.
 • Het opvragen van provisies en afrekeningen.
 • Het beheren van de zichtrekening (werkingsgelden) en de spaarrekening (reservefonds).

Technisch beheer:

 • Het verrichten van periodieke bezoeken aan het gebouw met oog op het nazicht van het gebouw, de technische installaties en de goede uitvoering van onderhoudscontracten.
 • Het laten uitvoeren van dringende en noodzakelijke herstellingen en het treffen van bewarende maatregelen
 • Het opvragen van offertes.
 • Het laten uitvoeren van werken beslist door de Algemene vergadering.

Over Synkron

Ervaart u moeilijkheden met het beheer van uw eigendom. De nieuwe wetgeving maakt het helaas niet makkelijker. Als onafhankelijk syndicus staan wij garant voor een correct beheer.

 

Reeds vele eigenaars van appartementen doen beroep op ons.

Zij kunnen u bevestigen dat wij snel en accuraat reageren op gelijk welk probleem, wij staan namelijk 24 op 24 voor u klaar.

Michael Verstraeten: advocaat-syndicus en Jan De Roo: medewerker syndicus staan u met raad en daad bij.

Synkron staat borg voor:

 

 • heldere afspraken;
 • duidelijke beheersovereenkomst;
 • economische en verantwoorde prijzen;
 • transparante werking – direct uw financiële verrichtingen ter beschikking;
 • beheer rekening courant – aanleg en beheer spaarreserves;
 • uw verzekering gebouw nauwgezet opgevolgd;
 • ook kleine gebouwen van minder dan 20 kavels, worden door ons als een goede huisvader beheerd;
 • bewaking wetgeving;
 • snelle technische interventies – correcte offertes;
 • juridische bijstand door geassocieerde advocaten

Als advocaat is meester Michael Verstraeten uw syndicus. > www.legalpractice.be


Wie zijn wij?

Synkron wordt georganiseerd door de vennootschap Legal Auditors.

Dit is een advocatenvennootschap in de kruispuntbank te vinden onder nr.: 898.195.254.

Synkron Gent

Beelbroekstraat 60
9040 Gent | Sint-Amandsberg
09/329.85.66

Synkron Antwerpen

Ruggeveldlaan 514
2100 Antwerpen | Deurne
03/770.80.78

Contacteer ons